Verificarea nivelului de securitate a infrastructurii IT este esențială pentru protecția constantă a datelor și resurselor companiei.

Koding Technology auditează în detaliu infrastructura IT pentru a depista din timp orice intruziuni sau vulnerabilități de securitate și pentru a construi o arhitectură de securitate stabilă și de încredere.

Contactează-ne acum.

Audit de securitate

Securitatea IT începe cu pregătirea personală

Primul pas în protecția datelor și a infrastructurii It a unei companii este pregătirea fiecărui membru al echipei. Există o gamă de vulnerabilități de securitate IT care își au originea în comportamentul oamenilor din echipă, în erori neintenționate, care pot expune datele companiei la atacuri externe.

Koding Tehnology le oferă training angajaților fiecărui client, pentru a evita situații în care un atac informatic devine posibil în urma unor acțiuni interne ale echipei. Acesta este un punct de bază în implementarea soluțiilor de securitate.

Audit de securitate bazat pe expertiză construită în timp

Verificarea nivelului de securitate al infrastructurii IT are loc sub forma unui audit care ia în considerare toate punctele potențial vulnerabile ale rețelei și echipamentelor din companie. Mai mult, acest audit analizează și comportamentele și modelele de utilizare care ar putea genera vulnerabilități. Comportamentele sunt apoi rectificate cu ajutorul unui set de practici de utilizare care reduce riscurile.

Koding Technology oferă audit de securitate complet, bazat pe ani de experiență directă și pe cele mai noi abordări în protejarea infrastructurilor IT.

Contactează-ne acum pentru o verificare minuțioasă a solidității și integrității rețelei și echipamentelor IT din companie.

Training de securitate

Ești în căutarea unei companii care oferă soluții IT personalizate?

KODING TECHNOLOGY OFERĂ SOLUȚII PROFESIONALE DE LIVRARE ȘI IMPLEMENTARE SERVERE LA PREȚURI ACCESIBILE